MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen

Amager 10 glæder sig til at give dig et spændende og anderledes skoleår, hvor vi tilrettelægger undervisningen efter dine behov. Sammen med din kontaktlærer har du året igennem fokus på din faglige, personlige og sociale udvikling, så du får det bedste afsæt for at fortsætte på gymnasiet, EUX eller på en erhvervsuddannelse. På Amager 10 er alle på studieture, vi holder sociale arrangementer og samarbejder med ungdomsuddannelser og erhvervslivet.

Fagligt

I samarbejde med dine lærere løftes du fagligt, så du kan blive klædt på til fremtiden. Vi holddeler og arbejder med temaer på tværs af fagene. Dette vil styrke din forståelse og faglighed inden for dansk, engelsk og matematik. Du kommer til at udvikle dine studievaner, din motivation og selvstændighed. Desuden bliver du bedre til at arbejde på egen hånd og finde de metoder, som giver dig succes. Det sker gennem klasseundervisning, studieture, samtaler, projekter, gæstelærere og undervisning ude af huset.

Valgfag

• Samfundsfag
• Musikundervisning i et musikstudie
• Studieteknik

Personligt

Med udgangspunkt i dig og dine drømme har  du løbende samtaler med din kontaktlærer. Her fokuserer vi i fælleskab på din fremtid, og hvad du skal arbejde med for at nå dine mål. Vi arbejder med at styrke din faglige selvtillid gennem målrettet arbejde med fremlæggelser og præsentationer i alle fag - både i klassen og over for din enkelte faglærer.

Socialt 

Du møder nye venner gennem faglige og sociale arrangementer. Den årlige studietur er et af årets sociale højdepunkter. Vi har stor fokus på gode fællesskaber. I den daglige undervisning og gennem andre aktiviteter får du styrket dine sociale kompetencer, så du kan arbejde effektivt i grupper, være en god kammerat og få et stærkt
netværk.

10. Klasse i ungdomsskolen

  • 28 lektioner om ugen i et fleksibelt skema

  • Tysk, fransk og fysik/kemi foregår i ungdomsskolens enkeltfagsundervisning efter skoletid med mulighed for eksamen i juni 2020

  • Alle elever kan tilmelde sig ungdomsskolens mange spændende fritidstilbud