MENU
Aula_close Layer 1

Læseklassen

Et tilbud til dig, som afslutter 9. klasse i en læseklasse eller har så store læse-/skriveudfordringer, at det kræver en helt særlig indsats. Du skal bo i Københavns Kommune for at få tilbudt en plads som læseklasseelev.  

Linjer og hold 
Du skal fortsat vælge den linje, som har din interesse. Du vil dermed være på hold med de øvrige elever på Amager 10  både i de almindelige fag samt dine studielinjetimer således, at din skoledag passer til dine interesser og uddannelsesplan. 

Støttelærer 
Du får tilknyttet en lærer, som har særlige kompetencer inden for pædagogik og læsning. Denne lærer støtter dig skoleåret igennem og støtten fortsætter naturligvis frem til afgangsprøverne. 

Undervisningen 
Vi bruger relevante og gode IT-redskaber i det daglige arbejde, således du med de rette værktøjer bliver godt rustet til din kommende ungdomsuddannelse. 

Du vil få støtte i dine fagtimer og der er et særligt fokus på danskfaget.