MENU
Aula_close Layer 1

Gymnasie- og HF-linjen

På denne linke får du styrket dine studiekompetencer, og du kan - med hårdt og målrettet arbejde - få et fagligt og personligt løft i samarbejde med din kontaktlærer.

Linjen er for dig, der ønsker at komme på gymnasiet eller HF og har brug for at forbedre dine skolevaner og karakterer. Vi fokuserer målrettet på studieteknikker og gode arbejdsvaner, som vil være relevante for dig i din kommende ungdomsuddannelse. Gym/HF linjen har et tæt samarbejde med et københavnsk gymnasium, hvor dine faglige kompetencer bliver afprøvet i en uge - både indenfor gymnasium- og HF-pensum. Herunder bliver der bl.a. lagt vægt på samfundsfag. Desuden har du mulighed for at prøve tre dage med de naturvidenskabelige fag på HTX Sukkertoppen. 

At blive gymnasieklar kræver selvdisciplin og hårdt arbejde. Både i skoletiden og hjemme med lektierne. Undervisningen bygger videre på det faglige indhold i 9. klasse, og kravene er tilsvarende højere i 10. klasse. Du skal indgå i et tæt samarbejde med din kontaktlærer og dine klassekammerater, for du skal både styrkes i gruppearbejde og i din individuelle fordybelse.

Vi arbejder med temaer, som du selv får indflydelse på, og arbejder på tværs af fagene dansk, engelsk og matematik. Målet er, at arbejdet på linjen skal smitte positivt af på dine præstationer og dit engagement og støtte dig i at nå dit mål - både næste år og i fremtiden.
Vi arbejder på at styrke din deltagelse i klassefælleskabet, dine personlige kompetencer og din arbejdsdisciplin. Dette sker både i fagtimerne, hvor der er fokus på den gode fremlæggelse og på studieturen, hvor vi går i dybden med vores rejsemål og gennem individuelle samtaler.

På vores linjedage vil du opleve forskellige ture ud af huset som f.eks besøg på Dansk Arkitektur Center, Arbejdermuseet, Dansk Industri, Vestforbrændingen, eller du vil komme til foredrag  med forskellige foredragsholdere og møde faglige smagsprøver indenfor den gymnasiale verden.

Vores temaer 

Arbejdsliv:

 • Erhvervsinterview i lokalområdet.
 • Tekster, malerier samt film med fokus på arbejdsliv.
 • Besøg på Dansk Industri

Klima og Ansvar

 • Fokus på klimavenlige materialer indenfor arkitektur.
 • Dokumentar film, besøg på Vestforbrændingen samt BLOX/DAC

Diskriminationens pris:

 • Besøg af forskellige rollemodeller
 • Besøg af mønstrebrydere fra forskellige miljøer
 • Dokumentarfilm samt teaterforestilling

Kunst og Kultur

 • Fokus på og debat om, hvad kunst egentlig er 
 • Hvem fortæller os, hvad kunst og kultur er?
 • Oplevelser på SMK, Arken og Lousiana 

Vi forholder os desuden til kunst/kultur igennem forskellige oplevelsesmiljøer bl.a. Republique Teater samt foredragsholder fra Københavns universitets kunsthistoriske retning.