MENU
Aula_close Layer 1

Gymnasie og HF-linjen

På denne linke får du styrket dine studiekompetencer, og du kan - med hårdt og målrettet arbejde - få et fagligt og personligt løft i samarbejde med din kontaktlærer.

Linjen er for dig, der ønsker at komme på gymnasiet eller HF og har brug for at forbedre dine skolevaner og karakterer. Vi fokuserer målrettet på studieteknikker og gode arbejdsvaner, som vil være relevante for dig i din kommende ungdomsuddannelse. Gym/HF linjen har et tæt samarbejde med et københavnsk gymnasium, hvor dine faglige kompetencer bliver afprøvet i en uge - både indenfor gymnasium- og HF-pensum. Herunder bliver der bl.a. lagt vægt på samfundsfag.

At blive gymnasieklar kræver selvdisciplin og hårdt arbejde. Både i skoletiden og hjemme med lektierne. Undervisningen bygger videre på det faglige indhold i 9. klasse, og kravene er tilsvarende højere i 10. klasse. Du skal indgå i et tæt samarbejde med din kontaktlærer og dine klassekammerater, for du skal både styrkes i gruppearbejde og i din individuelle fordybelse.

Vi arbejder med temaer, som du selv får indflydelse på, og arbejder på tværs af fagene dansk, engelsk og matematik. Målet er, at arbejdet på linjen skal smitte positivt af på dine præstationer og dit engagement og støtte dig i at nå dit mål - både næste år og i fremtiden.
Vi arbejder på at styrke din deltagelse i klassefælleskabet, dine personlige kompetencer og din arbejdsdisciplin. Dette sker både i fagtimerne, hvor der er fokus på den gode fremlæggelse og på studieturen, hvor vi går i dybden med vores rejsemål og gennem individuelle samtaler.

På vores linjedage vil du opleve forskellige ture ud af huset som f.eks besøg på Dansk Arkitektur Center, Arbejdermuseet, Dansk Industri, Vestforbrændingen, eller du vil komme til foredrag  med forskellige foredragsholdere og møde ”faglige smagsprøver” indenfor den gymnasiale verden.